logo syndromi.gr

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και της εφαρμογής syndromi.gr

Η ιστοσελίδα (“Ιστοσελίδα”) και η εφαρμογή (“Εφαρμογή”) της syndromi.gr έχουν σχεδιαστεί και παρέχονται από την Ντι Μάικρο Ανάπτυξη Λογισμικού Α.Ε. (“Dimicro”) με έδρα στην οδό Σεβαστουπόλεως 80, Τ.Κ. 11526, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των Υπηρεσιών της syndromi.gr είναι λογισμικό, συμφωνείτε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε αυτό το λογισμικό και ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης θα έχουν εφαρμογή και στις μελλοντικές ενημερώσεις.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά, καθώς με τη χρήση της υπηρεσίας και την εγγραφή σας στην εφαρμογή θεωρείτε ότι τους αποδέχεστε στο σύνολό τους και αποτελούν το πλαίσιο σύμβασης με την εταιρεία “Ντι Μάικρο Ανάπτυξη Λογισμικού Α.Ε.".
Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, και κατά συνέπεια ορισμένες φορές ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι ή απαιτήσεις προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων ορίων ηλικίας). Οι επιπλέον όροι θα διατίθενται με τις σχετικές Υπηρεσίες και θα γίνονται τμήμα του συμφωνητικού σας μαζί μας σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Χρήση των Υπηρεσιών μας

Η χρήση των υπηρεσιών της syndromi.gr διέπεται από βασικές αρχές ορθής χρήσης όπως αυτές προσδιορίζονται στην “Πολιτική Ορθης Χρήσης” αλλά και σε οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές σας διατίθενται στο πλαίσιο των όρων χρήσης των Υπηρεσιών της syndromi.gr. Εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή εάν ερευνούμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας.
Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του ή εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.
Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στην Dimicro. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τις πολιτικές μας και μπορεί να καταργήσουμε ή να αρνηθούμε να εμφανίσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ελέγχουμε το περιεχόμενο, επομένως μην θεωρείτε δεδομένο το συγκεκριμένο έλεγχο. Σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις, μηνύματα διαχείρισης και άλλες πληροφορίες. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κάποιες από αυτές τις ενημερώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@syndromi.gr.

Πολιτική Ορθής Χρήσης

Για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης των υπηρεσιών της syndromi.gr συμφωνείτε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών της syndromi.gr στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 3. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της syndromi.gr
 4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 8. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της syndromi.gr ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της syndromi.gr.

Ο Λογαριασμός σας στη syndromi.gr

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής, θα πρέπει να γίνετε “Χρήστης” της εφαρμογής και να δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό, πραγματοποιώντας εγγραφή. Εάν είστε συνδρομητής κάποιου οργανισμού/ομάδας/επιχείρησης/σωματείου που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται ο Διαχειριστής του Λογαριασμού να σας καλέσει να εγγραφείτε στην Εφαρμογή, ως χρήστης. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα πρέπει να θυμάστε, καθώς θα σας ζητείται κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν. Εάν μάθετε για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@syndromi.gr.

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη ψηφιακή εποχή. Παρέχουμε πληροφορίες για να βοηθάμε τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται την πνευματική τους ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματά σας και θέλετε να μας ειδοποιήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@syndromi.gr.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Ασφάλεια δεδομένων

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα υποβολής περιεχομένου. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας.
Τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας και χρησιμοποιούμε όλες τις διεθνείς πρακτικές προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κακόβουλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Κρυπτογραφημένη σύνδεση
 • Ισχυρή κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης
 • Έλεγχος ασφαλείας σε κάθε αλλαγή του συστήματος

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες που παρέχουμε στους Χρήστες μας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Εάν έχετε οποιαδήποτε επιπλέον απορία σε σχέση με την πολιτική προστασίας απορρήτου και την ασφάλεια των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά με το Λογισμικό στις Υπηρεσίες μας

Όταν μια Υπηρεσία απαιτεί ή περιλαμβάνει λογισμικό λήψης, αυτό το λογισμικό μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα ενημερώσεις στη συσκευή σας όταν διατίθεται μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν να τροποποιείτε τις αυτόματες ρυθμίσεις ενημέρωσης.
Η Dimicro σας παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιου επιπέδου, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης και υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση του λογισμικού που σας παρέχεται από την Dimicro στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Η εν λόγω άδεια έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή της δυνατότητας για χρήση των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από την Dimicro και με τρόπο που επιτρέπεται από τους εν λόγω όρους. Δεν επιτρέπεται να προβείτε στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας ή του συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού, καθώς και σε κάθε εν γένει εκμετάλλευση αυτού, αλλά ούτε και να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν η νομοθεσία απαγορεύει αυτούς τους περιορισμούς ή εάν διαθέτετε την έγγραφη άδειά μας.
Κάποιο από το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες μας, μπορεί να προσφέρεται στα πλαίσια μιας άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα. Ενδέχεται να υπάρχουν διατάξεις στην άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα που παρακάμπτουν ρητά κάποιους από αυτούς τους όρους.

Τιμολόγηση και πληρωμή υπηρεσιών

 1. Η υπηρεσία προσφέρεται για δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 60 ημερών σε όλους τους χρήστες της. Μετά το πέρας των 60 ημερών, η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής από τον χρήστη, βάσει του τιμολογίου που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα της syndromi.gr.
 2. Η χρέωση και πληρωμή του πάγιου μηνιαίου κόστους της syndromi.gr γίνεται προκαταβολικά, στην αρχή κάθε μήνα. Το πάγιο μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας αναγράφεται στην Ιστοσελίδα της syndromi.gr και δεν μεταβάλλεται για έναν χρήστη από την ημερομηνία εγγραφής του και μετά. Η Dimicro διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμολογιακής της πολιτικής στους νέους χρήστες της εφαρμογής. Η Dimicro διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει πακέτα προσφορών και εκπτώσεις στους χρήστες της, καθώς και να μεταβάλλει τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου για νέους χρήστες, ενημερώνοντας πάντα και ευκρινώς για τις αλλαγές τη σχετική ενότητα στην Ιστοσελίδα της syndromi.gr.
 3. Επιπλέον χρεώσεις, πέραν του παγίου μηνιαίου κόστους, όπως για τη μαζική αποστολή emails και sms μέσω της εφαρμογής, υπολογίζονται σε μηνιαία βάση ανάλογα με τη χρήση που γίνεται από το χρήστη.
 4. Η διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών εξαρτάται από το χρήστη, καθώς η πρόσβαση στην υπηρεσία ανανεώνεται μηνιαίως ή εξαμηνιαίως, αυτόματα, ανάλογα με την επιλογή οικονομικού πακέτου από το χρήστη.
 5. Η Dimicro διαθέτει όλα τα μέσα πληρωμής στους χρήστες της εφαρμογής.

Τροποποίηση και Τερματισμός των Υπηρεσιών μας

Αλλάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες και μπορεί επίσης να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε πλήρως μια Υπηρεσία.
Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας οποιαδήποτε στιγμή. Ως χρήστης της syndromi.gr, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη “Διαγραφή” του λογαριασμού σας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη “Βοήθεια” της εφαρμογής. Η διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού ολοκληρώνεται από την εταιρεία εντός 48 ωρών, από την υποβολή του αιτήματος διαγραφής. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαγραφής θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία.
Η μη καταβολή του μηνιαίου τιμήματος από την πλευρά του χρήστη συνεπάγεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και δεν χρεώνεται με κανένα επιπλέον κόστος.
Μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή, για την ημερομηνία ανανέωσης της πρόσβασης στην Υπηρεσία, μέσω της ενότητας “Διαχείριση λογαριασμού” → “Πληρωμές”. Η εταιρεία ενδέχεται να σας αποστέλλει ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για επικείμενη λήξη της πρόσβασης στις υπηρεσίες και την ανάγκη ανανέωσης, χωρίς όμως να έχει αυτή τη δέσμευση.
Τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς και η διατήρηση της πρόσβασής σας σε αυτά είναι σημαντική. Εάν διακόψουμε την παροχή μιας Υπηρεσίας, όπου είναι ευλόγως δυνατό, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων για να μπορέσετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας

Όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Dimicro, οι προμηθευτές και οι διανομείς της δεν ευθύνονται για απολεσθέντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα, οικονομικές απώλειες ή έμμεσες, ειδικές, αποθετικές, υποδειγματικές ή ποινικές ζημίες.
Η Dimicro δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της εφαρμογής. Εσείς και οι χρήστες που ορίζετε και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή φέρετε την ευθύνη της επίβλεψης, διαχείρισης και ελέγχου αυτής, όπως τον καθορισμό της κατάλληλης χρήσης της εφαρμογής με σκοπό την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Επίσης, ευθύνεστε για την επάρκεια των ανεξαρτήτων διαδικασιών για τη δοκιμή της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των δεδομένων της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που έχουν σχεδιασθεί με τη βοήθειά της.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της Dimicro, των προμηθευτών και των διανομέων της, για οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, περιορίζεται στο ποσό που μας καταβάλατε για τη χρήση των Υπηρεσιών (ή, κατόπιν επιλογής μας, στην εκ νέου παροχή των Υπηρεσιών) ανά μήνα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η Dimicro, οι προμηθευτές και οι διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια ή ζημία που δεν είναι ευλόγως προβλεπόμενη.
Αναγνωρίζουμε ότι σε ορισμένες χώρες, μπορεί να έχετε νόμιμα δικαιώματα ως καταναλωτής. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για προσωπικό σκοπό, τότε τίποτε στους παρόντες όρους ή σε τυχόν επιπλέον όρους δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα καταναλωτή των οποίων η αποποίηση δεν επιτρέπεται βάσει σύμβασης.

Εταιρικές Χρήσεις των Υπηρεσιών μας

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους μιας επιχείρησης αυτή η επιχείρηση αποδέχεται αυτούς τους όρους. Θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει την Dimicro και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας εγείρεται εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.

Σχετικά με τους Παρόντες Όρους

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.
Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.
Η σχέση σας με την Dimicro διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).
Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.
Συμφωνείτε ότι για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία και θα ισχύει η τοπική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.


Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2016